نشست ریاست و معاونت دانشگاه آزاد اسلامی مرکز ماسال با مدرسین گروههای عمران،معماری و کامپیوتر جهت آمادگی برای شروع سال تحصیلی جدید برگزار شد: