آرشیوها

با توجه به اهمیت سلامت معنوی و ظاهری فضاهای علمی ، آموزشی و پژوهشی کشور ، کمیته‌های انضباطی در راستای پاسداری از جایگاه رفیع دانشگاه و کمک به سالم نگهداشتن محیط ‌های آموزشی و پژوهشی و تأمین حقوق عمومی دانشگاهیان تشکیل می‌شوند. کمیته‌ انضباطی دانشجویی ، وظیفه رسیدگی به تخلفات دانشجویی را به گونه‌ای که […]

اولین جلسه پژوهشی دانشگاه با حضور دکتر اسلامی ریاست محترم دانشگاه در دفتر معاونت دانشگاه برگزار گردید. در این جلسه، دکتر محمد امین نوذری به عنوان نماینده پژوهشی دانشگاه آزاد مرکز ماسال انتخاب گردید . گفتنی است دکتر نوذری عضو هیات علمی گروه عمران میباشد.

جلسه شورای فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ماسال با حضور ریاست محترم دانشگاه و اعضای شورای فرهنگی  برگزار شد: