جلسه توجیهی دانشجویان جدیدالورود دانشگاه آزاد اسلامی مرکز ماسال برگزار شد. این جلسه با قرائتی چند از آیات کلام الله قرآن کریم و سرود جمهوری اسلامی آغاز شد در ابتدا ریاست دانشگاه آزاد اسلامی ضمن خیر مقدم به دانشجویان ورودی جدید، دانشگاه را مرکز علم، صداقت و دوستی عنوان کرد. دکتر علیرضا اسلامی در ادامه […]