جلسه هیات نظارت منطقه ۳ دبیرخانه هیات موسس دانشگاه آزاد اسلامی به میزبانی مرکز ماسال برگزار شد.

جلسه هیات نظارت منطقه ۳ دبیرخانه هیات موسس دانشگاه آزاد اسلامی به میزبانی مرکز ماسال برگزار شد.

جلسه با تلاوت آیاتی از کلام الله قرآن مجید آغاز شد و دکتر علیرضا اسلامی ریاست دانشگاه آزاد اسلامی مرکز ماسال ضمن خیر مقدم به میهمانان گرامی در خصوص عملکرد این مرکز دانشگاهی گزارشات مبسوطی ارائه نمودند.

دکتر رضاعلی محسنی نیز با توجه به مجموعه فعالیت های عظیم دانشگاه آزاد اسلامی در کشور اظهار کرد: نظارت و کنترل ابزار موثری برای نشان دادن فعالیت ها و اقدامات ارزشمند دانشگاه بوده و فرصتی برای ارتقای کیفیت آموزشی و افرایش رضایتمندی سیستم از عملکرد مدیریت ارزیابی شده و هیات موسس، نظارت را با هدف ارایه پیشنهادها و راهکارهای کاربردی به روسای واحدها و مراکز آموزشی در دستور کار دارد.
معاون شورای عالی نظارت در منطقه ۳ دانشگاه آزاد اسلامی با تاکید بر توجه به رعایت دقیق ضوابط و مقررات دانشگاه افزود: «رعایت دقیق ضوابط و مقررات موجب می شود تا حد زیادی توفیقات بدست آمده با کمترین تنش باشد.»
وی تصریح کرد: «تنوع مراکز آموزش عالی در سطح کشور فرصتی برای دانشجویان فراهم کرده است تا با بررسی کیفیت دانشگاه نسبت به انتخاب محل تحصیل اقدام کنند و دانشگاه آزاد اسلامی نیز از گذشته تا حال بر ارتقا کیفیت خدمات استاندارد آموزشی، پژوهشی، عمرانی، دانشجویی و فرهنگی تاکید داشته است.»
معاون شورای عالی نظارت در منطقه ۳ دانشگاه آزاد با تأکید بر توجه به ضوابط و دستورالعمل‌ها گفت: « آسیب شناسی دقیق و جامع از وضعیت موجود واحدها و مراکز آموزشی، عاملی اساسی برای ارایه راهکارها و پیشنهادات سودمند خواهد بود.»

در پایان این نشست هیات نظارت منطقه ۳ نظرات و پیشنهادات سازنده ای به هیئت رئیسه دانشگاه آزاد اسلامی مرکز ماسال ارائه نمودند.