دیدار نوروزی رئیس دانشگاه آزاد اسلامی مرکز ماسال با ریاست محترم دانشگاه آزاد اسلامی استان گیلان

دیدار نوروزی رئیس دانشگاه آزاد اسلامی مرکز ماسال با ریاست محترم دانشگاه آزاد اسلامی استان گیلان