برگزاری کارگاه مقاله نویسی و اخلاق در پژوهش در دانشگاه آزاد اسلامی مرکز ماسال

۲۰۱۶۱۲۱۴_۱۴۴۶۲۳۲۰۱۶۱۲۱۴_۱۴۴۶۰۴۲۰۱۶۱۲۱۴_۱۶۱۱۱۹img1481739163027 کارگاه مقاله نویسی و اخلاق در پژوهش در دانشگاه آزاد اسلامی مرکز ماسال برای اولین بار توسط آقای دکتر علیرضا اسلامی ریاست دانشگاه و محمد امین نوذری عضو هیات علمی این مرکز با شرکت اساتید گرامی  در روز چهارشنبه ۹۵/۹/۲۴  برگزار شد.