برگزاری جلسه ستاد احیاء امر به معروف و نهی از منکر شهرستان ماسال به میزبانی دانشگاه آزاد اسلامی مرکز ماسال و جلسه پرسش و پاسخ دانشجویی از مسئولین

برگزاری جلسه ستاد احیاء امر به معروف و نهی از منکر شهرستان ماسال به میزبانی دانشگاه آزاد اسلامی مرکز ماسال و همچنین جلسه پرسش و پاسخ دانشجوی از مسئولین ستاد امر به معروف و نهی از منکر شهرستان

جناب آقای شالیکار داستان محترم شهرستان ماسال

جناب سرهنگ اصلانی فرماندهی محترم نیروی انتظامی شهرستان ماسال

جناب سرهنگ علیپور دبیر ستاد احیاء امر به معروف و نهی از منکر شهرستان ماسال

حاج آقا آزموده امام جمعه موقت شهرستان ماسال

 و هیات رییسه و کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی

 

 

۲۰۱۶۱۲۱۴_۱۱۳۳۲۷۲۰۱۶۱۲۱۴_۱۲۰۲۳۳photo_2016-12-15_10-17-12۲۰۱۶۱۲۱۴_۱۱۰۹۵۱

۲۰۱۶۱۲۱۴_۱۱۰۸۱۳۲۰۱۶۱۲۱۴_۱۱۰۸۳۵۲۰۱۶۱۲۱۴_۱۱۱۷۳۹۲۰۱۶۱۲۱۴_۱۱۳۵۵۰