نشست هم اندیشی رییس محترم اداره اوقاف شهرستان ماسال با معاونت محترم و جمعی از اساتید دانشگاه آزاد اسلامی مرکز ماسال

نشست هم اندیشی رییس محترم اداره اوقاف شهرستان ماسال با معاونت محترم و جمعی از اساتید دانشگاه آزاد اسلامی مرکز ماسال با موضوع وقف میراث جاودن و حمایت از پایان نامه های تحصیلی با عنوان فرهنگ وقف در محل دانشگاه آزاد اسلامی مرکز ماسال برگزار شد، در این جلسه به موضوع وقف و فرهنگ وقف در جامعه اشاره شده و توضحیاتی در خصوص موقوفات و درآمدهای حاصل از املاک وقفی توسط ریاست محترم اداره اوقاف شهرستان ماسال جناب آقای رحیمی داده شده.

۲۰۱۶۱۱۲۷_۱۳۲۲۲۷۲۰۱۶۱۱۲۷_۱۲۴۳۰۹۲۰۱۶۱۱۲۷_۱۲۴۲۳۱۲۰۱۶۱۱۲۷_۱۲۴۲۴۱