کارکنان دانشگاه آزاد مرکز ماسال

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

مدرک تحصیلی

رشته تحصیلی

۱

سید شفیع شفیعی

کارشناس فرهنگی و اجتماعی

فوق لیسانس

الهیات و مبانی فقه

۲

حسین خوشکلام

حسابدار

فوق لیسانس

حسابداری

۳

ارژنگ خوشنود

کارشناس آموزشی و دانشجویی

فوق لیسانس

تحقیقات آموزشی

۴

سودابه طاهرخانی

کارشناس پژوهشی

لیسانس

الهیات

۵

جواد فلاح

دبیرخانه

فوق دیپلم

حسابداری

۶

محسن روحی

کارشناس دانشجویی، فرهنگی و روابط عمومی

فوق لیسانس

برنامه ریزی محیطی