ریاست دانشگاه

رئیس مرکز ماسال

 نام ونام خانوادگی: علیرضا اسلامی

   آدرس پست الکترونیک:dr_eslami2006[at]yahoo.com

 مشاهده سوابق علمی در Google Scholar

Home Page

اطلاعات تحصیلی:

    آخرین مدرک دانشگاهی: دکتری تخصصی منابع طبیعی

    مرتبه علمی: دانشیار پایه ۱۳

رشته و گرایش تحصیلی کارشناسی : مهندسی منابع طبیعی- جنگلداری
دانشگاه اخذ مدرک کارشناسی : دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

رشته و گرایش تحصیلی کارشناسی ارشد : مهندسی منابع طبیعی- جنگلداری
دانشگاه اخذ مدرک کارشناسی ارشد : دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم وتحقیقات تهران

رشته و گرایش تحصیلی دکتری تخصصی : مهندسی منابع طبیعی- جنگلداری
دانشگاه اخذ مدرک دکتری تخصصی : دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم وتحقیقات تهران

سوابق اجرایی

۱-کارشناس ارشد ناظر طرح های جنگلداری حوزه اداره کل منابع طبیعی استان مازندران از سال ۱۳۷۷ تا ۱۳۸۴

۲-مسئول دفتر ارتباط با صنعت دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت از سال ۱۳۸۶ تا ۱۳۸۷

۳-رئیس باشگاه پژوهشگران جوان دانشگاه آزاداسلامی واحد رشت از سال ۱۳۸۷ تا ۱۳۹۰

۴- مدیر گروه جنگلداری (کارشناسی ارشد) واحد علوم وتحقیقات گیلان۱۳۹۰ -۱۳۹۳

۵-مشاور فنی اداره کل منابع طبیعی استان مازندران از سال ۱۳۹۱-۱۳۹۳